Volle Evangelie

is goed nieuws

God leren kennen?

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

 

God houdt van jou en Hij heeft een geweldig plan met je leven.
God heeft jou geschapen en verlangt naar een relatie met jou waarin je persoonlijk met Hem kunt omgaan. Een relatie waarin je Hem leert kennen. Hij wil je hemelse Vader zijn en voor je zorgen. Daarom heeft Hij jou gemaakt.

Door de zonde is er scheiding tussen God en mensen gekomen.
Adam en Eva waren de eerste mensen. Zij hadden een goede relatie met God. In een goede relatie vertrouw je op elkaar en respecteer je elkaar. En dat deden zij met God.
Toen gebeurde er iets... God had Adam en Eva gezegd dat ze van één boom in het paradijs niet mochten eten. Op een dag luisterde Eva echter naar de duivel die zei dat daar niets mis mee was. Ze geloofde hem en zij en Adam aten van de vrucht.
De goede relatie die ze met God hadden werd daardoor beschadigd. Ze konden niet meer bij God zijn.
Alle mensen zijn van God weggelopen net als kinderen die bij hun vader zijn weglopen. We gaan allemaal onze eigen gang. (Kinderen zonder vader maken er een rommeltje van.) We doen daarmee God, onze medemens en onszelf pijn.
Daardoor is er een grote kloof tussen ons en God gekomen.
Als je een overtreding begaat (zonde noemt de Bijbel dat.) kan de rechter dat niet door de vingers zien. Er staat een straf op. Zo ook staat er een straf op de zonde: de dood en uiteindelijk voor eeuwig verwijderd zijn van God in de hel.
Het probleem is dus dat er een straf moet worden betaald. Maar God wil de mens eigenlijk helemaal Niet straffen. Daarom is Hijzelf gekomen met een oplossing voor het probleem van de zonde.

Jezus is Gods enige oplossing voor het probleem van de zonde.
God zond Zijn Zoon Jezus en deze betaalde de straf van de zonde in onze plaats. Hij werd aan het kruis genageld, stierf en stond ook weer op uit de dood. Door Zijn dood betaalde Hij de straf van de zonden van de hele wereld. De kloof tussen God en mensen werd weggenomen.
Jezus is Gods enige oplossing voor het probleem van de zonde.
Alle godsdiensten, een goed leven leiden of naar de kerk gaan kunnen het probleem van de zonde niet oplossen
.

Jij kunt Jezus aannemen als jouw Redder en Hem gaan volgen.
Nu kan de relatie met God weer worden hersteld. Er is alleen nog één voorwaarde.
Dit kan alleen als jij de oplossing van God voor de scheiding tussen jou en Hem vanuit je hart aanneemt. Geloof dat Jezus de straf betaalde voor jouw zonden. Keer je af van je leven zonder Hem en ga Hem volgen.
Mensen die Jezus niet als hun Redder willen aannemen zullen eens voor de rechter staan en de verschrikkelijke prijs zelf moeten betalen.

Maak vandaag een keuze voor God
God bied jou gratis aan: vergeving van zonden, eeuwig leven en een relatie met Hem. Aan jou de keuze om het aan te nemen.  

 

Wil jij dit? Bid dan het volgende gebed:

 

God, ik begrijp nu, dat ik mijn eigen weg ben gegaan. Ik heb tegen U gezondigd. Ik dank U dat Jezus aan het kruis is gegaan en dat Hij de straf voor mijn zonden heeft betaald. Ik geloof dat. Vergeef al mijn zonden nu. Dank U dat het nu in orde is tussen U en mij. Al mijn zonden zijn vergeven en ik ben uw kind geworden. Ik wil U leren kennen en volgen. Amen."

Als je dit gebed met je hart gebeden hebt dan zijn je zonden vergeven, heb je eeuwig leven ontvangen en kan je God persoonlijk leren kennen.

De Bijbel zegt: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;” (Johannes 1:12)

 

 

 

 

(overgenomen van www.tellthem.nl)