Volle Evangelie

is goed nieuws

Bijbelstudies

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Bijbelstudies

In de zomer van 1999 kreeg Henri Hüpscher het verlangen om deze studies te maken. Hij wilde vooral op papier hebben staan wat God zegt. "Wat geloof jij en wat zegt de Bijbel daarvan? Is het wel waar wat je geloof? De één zegt dit en de ander zegt dat."

Belangrijk is een sterke basis hebben vanuit Gods eigen Woord! In deze studies zijn daarom heel veel Bijbelteksten verwerkt. Als je deze studie leest, lees dan ook vooral de teksten goed door. Gods woorden zijn krachtig en zullen je ogen openen. Ze zullen je leven veranderen en grote zekerheid geven in je geloof.

Veel zegen ermee!

(Deze studies mogen op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële doeleinden.)

Liefde

"Wat is liefde en hoe kan het toenemen in je leven"

"Heb God lief en je naaste als jezelf" Dit is het eerste en grootste gebod. Waarom? Omdat liefde alles overwint.In deze wereld is het beeld dat mensen van liefde hebben flink vertroebeld. Daardoor leven mensen in angst, ruzie, eenzaamheid, etc. Relaties gaan stuk en mensen doen God, zichzelf en anderen pijn. Deze studie zal je helpen om te zien wat liefhebben is en hoe daarin te wandelen. Ga wandelen in de overvloedige liefde van God!
download PDF

Gebed

"Leren bidden en ontvangen"

"Gebed is het antwoord op alles zei iemand eens." Dat is helemaal waar. Gebed zorgt ervoor dat Gods hand met je zal zijn. Je zal Hem er beter door leren kennen en Hij zal jouw gebed beantwoorden. In deze studie laat ik zien dat God het gebed beantwoordt. Elke twijfel daaraan is uitgesloten. Gebed is iets dat je kunt leren. Deze studie zal je daarbij helpen. Ook zal deze studie zal je inspireren om een bidder te zijn.
download PDF

Het Woord

"Het Woord van God geeft richting in jouw leven"

Je kunt zeggen wat je wilt, maar de Bijbel is en blijft het meest gelezen boek ter wereld. De Bijbel is het Woord van God. Als je het gaat lezen ga je God leren kennen en zal je leven totaal gaan veranderen. Gods Woord is krachtig, Zo krachtig! Één Woord van God kan een mensenleven veranderen. Deze studie zal je helpen om Gods Woord lief te hebben en zal je helpen hoe je het kan gebruiken in je leven.
download PDF

Geloof

"Vertrouwen in God als levensstijl"

Veel mensen denken dat "geloven in God" onzeker is. "Je weet het niet zeker, anders is het toch geen geloven meer", zeggen ze dan. Zo denk je als je een ongelovige bent. Zij kennen God niet en vertrouwen niet op Hem. Maar christenen worden "de gelovigen" genoemd, zij vertrouwen op God en weten dat er niets zo zeker is als "geloven in God". Een gelovige weet dat God al zijn beloften houdt en dat door geloof alle dingen mogelijk zijn.
download PDF

De Heilige Geest

"Wie is Hij en welke plaats wil Hij in jouw leven hebben"

De Heilige Geest is de minst begrepen persoon van de Godheid. In deze studie wil ik Hem aan je voorstellen. Hij wil bij je zijn, wil je helpen, kracht geven, troosten, wonderen door je heen doen, jou de toekomst verkondigen, je leiden, etc. Maar… bovenal, Hij wil relatie met je hebben. Hij wil zo graag dat jij je hart met Hem deelt en dat je Hem liefhebt. Als je je overgeeft aan Hem, dan zal je met Hem geweldige dingen meemaken.
download PDF

De Doop

"Wat zegt de Bijbel over de doop?"

In de grote opdracht die Jezus aan de gemeente geeft, geeft hij de opdracht om te dopen. Met deze studie wil ik je helpen om een beter beeld te krijgen van de betekenis van de deze doop en de voorwaarden die de bijbel stelt voor de dopelingen. Verder behandel ik o.a. de kinderdoop, wie er mag dopen en hoe er gedoopt moet worden? Een handige studie als jij vragen hebt over de doop!
download PDF

Voorspoed

"De Vader wil Zijn kinderen zegenen"

In deze studie wil ik je kennis laten maken met de God die voorziet. God wil Zijn kinderen overvloedig zegenen. Hij wil dat het goed met ze gaat. Toch Zijn er veel van Zijn kinderen die dat moeilijk vinden om te geloven en te accepteren. In deze studie laat ik vanuit de Bijbel zien hoe een geweldige Gever Hij is, hoe wij van Hem kunnen ontvangen en hoe ook wij gevers kunnen zijn.
download PDF

Evangelisatie

"Sleutels voor Evangelisatie"

Het evangelie is de goede boodschap van redding, genezing en bevrijding. In onze moderne tijd is er veel onduidelijkheid waardoor veel mensen de werkelijke betekenis en kracht van het evangelie niet meer kennen. Deze studie laat vanuit Gods Woord zien wat het evangelie is, de noodzaak van evangelisatie, het werk van de Heilige Geest, de taak van de boodschapper, en de resultaten die we mogen verwachten.
download PDF

Vrees niet!

"Overwinning over vrees en angst"

In deze maatschappij wordt angst gezien als iets natuurlijks waar we mee om moeten leren gaan. Veel mensen gaan gebukt onder angst en weten maar niet hoe ze daar overwinning over kunnen krijgen. Het goede nieuws is dat God de grootste Psycholoog en Psychiater is die er is en Hij geeft in Zijn Woord de weg om alle angsten volkomen te overwinnen. Hij wil je helpen om te leven in vrede, blijdschap en hoop voor de toekomst.
download PDF

Wandelen met God

 

"Ik wil met U wandelen!"

Wandelen met God, kan dat? Ja, je kunt God persoonlijk leren kennen en met Hem wandelen. Hij wil betrokken zijn in al de facetten van je leven. In deze studie worden een aantal basis stappen in de wandel met God behandeld. Wandelen met God is iets wat je moet leren. Het gebeurt met vallen en opstaan, maar God zelf zal je helpen om te leren wandelen met Hem. Sta op en ga wandelen met God!
download PDF

Memorisatieteksten

 

"en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus."

De waarheid van Gods Woord maakt ons vrij. Het geeft ons richting, doel, wijsheid, herstel en genezing in ons leven. We leren er God door kennen en God spreekt door Zijn Woord tot ons. Daarom is het zo belangrijk om Gods Woorden goed te kennen. Één manier om dat te doen is het memoriseren van Bijbelteksten (uit het hoofd leren.). In dit boekje zijn van een heel aantal onderwerpen bekende sleutelteksten opgenomen. Leer ze uit je hoofd en berg ze in je hart!
download PDF

Bijbelleesrooster

 

"Maak je eigen Bijbelleesrooster"

De Bijbel wordt ook wel ons geestelijk voedsel genoemd. Het is goed en gezond om elke dag veelzijdig voedsel tot ons te nemen. Lees daarom uit het Oude én Nieuwe Testament. Of lees Bijbelgedeeltes als je bemoediging of richting van God nodig hebt. Een andere keer lees je Bijbel omdat je van God wilt leren over een specifiek onderwerp. Daarnaast is het goed om de hele Bijbel eens te lezen. Het zal je enorm verrijken. Dit Bijbelleesrooster kan je daarbij helpen!
download XLS

Genezing in het Oude Testament

"Een overzicht over genezing in het Oude Testament"

Dit overzicht zal je helpen God de Heelmeester te leren kennen. Het kan je helpen om Zijn wil te verstaan omtrent genezing.
download PDF

Genezing in het Nieuwe Testament

"Een overzicht over genezing in het Nieuwe Testament"

In dit overzicht zie je de genezingsbediening van Jezus. Je ziet hoe Hij door ontferming bewogen de zieken genas. Een overzicht voor iedeen die zoekt naar de Geneesheer en de genezing die Hij wil geven. Daarnaast zal het je helpen om ook zelf voor zieken te bidden.
download PDF

 © TellThem