Volle Evangelie

is goed nieuws

Online Bijbel Plus Pakket

10.000e abonnee voor Weet Magazine

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Christelijk populair-wetenschappelijk magazine groeit al vijf jaar
10.000e abonnee voor Weet Magazine

Cover Weet 31Het populair-wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine heeft deze week zijn 10.000e abonnee mogen verwelkomen. Het christelijke blad - dat deze maand zijn vijfjarig bestaan viert met een vernieuwde vormgeving - is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Uitgever Ringer Otte kijkt terug op deze mooie periode: “Met een bevlogen redactie en betrokken abonnees hebben we dit mogen bereiken; het is een bijzonder moment in ons vijfjarig jarig bestaan. We zijn erg dankbaar voor wat ons is gegeven.”

Frisse kijk op de zaak
De uitgever vertelt over de start van het blad: “In het Darwinjaar (2009) werden we gevraagd mee te denken. Er was het idee om een magazine te maken waarin de wetenschappelijke bevindingen met een frisse blik worden bekeken. Wij zagen hier, als uitgeverij, de kans om te starten met een christelijk populair-wetenschappelijk tijdschrift. Ons uitgangspunt was het besef dat alles om ons heen niet toevallig is ontstaan, maar bewust is geschapen. Artikelen in ons magazine haalden de belangrijkste christelijke en nationale media. Er is daarmee duidelijk maatschappelijke impact geweest sinds het moment dat het eerste nummer in februari 2010 verscheen”.

Veel te danken aan abonnees
“Weet Magazine is uitgegroeid tot een blad voor alle christenen die geïnteresseerd zijn in de wereld om hen heen,” vervolgt Otte. “Mensen die verwonderd zijn over Gods schepping en nieuwsgierig zijn naar het schijnbaar onverklaarbare, maar ook naar alledaagse zaken. Hoe steekt het in elkaar?”
“We ervaren dat we de afgelopen vijf jaar hebben gewerkt met Gods hulp. We vinden het ook erg bijzonder dat we na precies vijf jaar de 10.000-ste abonnee mochten verwelkomen.” Otte geeft aan dat hij dankbaar is voor de abonnees, die niet alleen heel trouw blijken te zijn maar ook Weet Magazine onder de aandacht brachten van familie en vrienden.

Bladen in tijden van crisis
Volgens Otte hebben bladen nog steeds bestaansrecht in deze tijd. “Het papieren product is niet minder geschikt geworden. Nog steeds begint uitgeven met de vraag: voor wie maken we het blad en wat willen we de lezers vertellen? En niet zelden is een gedrukt magazine daar het beste medium voor.”
Het is belangrijk dat er verbondenheid is tussen lezer en blad. “In Weet Magazine gebruiken we de nieuwsgierigheid van onze lezers als uitgangspunt bij de onderwerpkeuze. Zelfs wanneer een vraag te ver gaat om in het blad te behandelen, maakt de redactie tijd vrij om de vraag persoonlijk te beantwoorden. Ook hebben we jaarlijks meerdere momenten waarop onze lezers elkaar en onze redactie kunnen ontmoeten.”
“Natuurlijk vragen de recente ontwikkelingen in het mediagebruik om alertheid. Daarom hebben we de vormgeving van Weet Magazine een opfrisbeurt laten geven door ons eigen bedrijfsonderdeel BladenMakers. Daarnaast krijgt Weet Magazine digitale ondersteuning in de vorm van een e-nieuwsbrief, en lanceerden we deze maand een nieuwe website (www.weet-magazine.nl) die het blad blijvend moet aanvullen.”