Volle Evangelie

is goed nieuws

Online Bijbel Plus Pakket

28 maart 2015 - symposium ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Flyer 28 maart 2015Persbericht symposium ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en
ethiek’
Oorsprong.info organiseert op 28 maart 2015 het symposium ‘De waarde van de schepping voor
wetenschapsbeoefening en ethiek’ in het verenigingsgebouw ‘De Notenbalk’ te Opheusden. Het
symposium zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze
werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?

Veel christenen accepteren tegenwoordig de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke
afstamming) als waarheid. Zij stellen mensen die een andere opvatting hebben over onze
oergeschiedenis – zoals een recente zesdaagse schepping en een wereldwijde zondvloed – gelijk met
mensen die geloven in een platte aarde en andere primitieve dogma’s. Deze mensen zouden bezig zijn
met een achterhoedegevecht en zouden daarom maar beter kunnen ophouden met het verkondigen
van hun opvattingen.

Christenen die de gemeenschappelijke afstamming van alle mensen en diersoorten verdedigen, worden
vaak ‘theïstische evolutionisten’ genoemd. Zij die geloven in een recente door God geschapen
werkelijkheid worden vaak ‘creationisten’ genoemd. In het debat over schepping en evolutie doen ook
de atheïsten nog mee. Zij gaan een stapje verder dan de theïstische evolutionisten en beweren niet
alleen dat de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) een feit is, maar ook dat
het irrationeel is om te geloven in een persoonlijke God. Zij gebruiken als snel termen als
‘middeleeuws’ en ‘primitief’ om het christelijk geloof te karakteriseren. Mensen die het christelijk geloof
verdedigen tegenover deze atheïsten, maar ook tegenover andere religies, worden apologeten
genoemd.

Mensen laten zich steeds minder gezeggen door Gods openbaring. Het Woord van God is voor velen
een mooi literair werk, maar heeft geen toegevoegde waarde meer voor leer en leven. Dit denken is
versterkt in de periode die de Verlichting heet en wordt daarom ook wel ‘verlichtingsdenken’ genoemd.
Dit ‘verlichtingsdenken’ versterkte op zijn beurt weer het ‘evolutiedenken’. Ook het actualistisch
denken viert hoogtij, dat wil zeggen dat de natuurwetten altijd gelijk gebleven zijn en dat het
aardoppervlak het resultaat is van krachten die al miljoenen jaren aan het werk zijn. De mens is geen
maaksel van Gods scheppende hand, maar een product van natuurlijke selectie, en is in de laatste fase
van dat proces voortgekomen uit een aapachtige. Openbaring heeft in dit ‘verlichtingsdenken’ niets
meer te zeggen, zeker niet op het terrein van de oergeschiedenis. Veel christenen zien dat wat de
Bijbel ons vertelt in Genesis niet meer als historisch betrouwbaar. Zij zijn ingepakt door het
‘christelijke verlichtingsdenken’, een contradictio in terminis. Binnen scholen en universiteiten wordt
het evolutiedogma gepresenteerd als ‘de waarheid’. Vanuit de Schrift bezien is dit dogma niet te rijmen
met de dogma’s van een recente schepping van de aarde, een historische zondeval en een wereldwijde
zondvloed. Onze kinderen en jongeren worden op de scholen en universiteiten verplicht onderwezen in
deze evolutiedenkwereld. De meeste methoden gaan uit van dit ‘evolutiedenken’ en het ‘actualistisch
denken’. Het evolutie-actualisten-dogma beperkt zich niet alleen tot de (evolutie)biologie,
paleontologie en geologie, maar beïnvloedt tal van andere wetenschappen, zoals de sociale
wetenschappen, de psychologie en de geesteswetenschappen. Dit onbijbelse denken is nu diep
binnengedrongen in de hele samenleving. Maar is daar een geldige reden voor? Waarom zouden we
de Bijbel niet gezaghebbend achten voor alle gebieden van het leven om daardoor het
‘scheppingsdenken’ te kunnen versterken? Gods Woord (het geopenbaarde Woord) en Gods Vinger (de
geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Bovenstaande biedt
steekhoudende redenen om een symposium te organiseren dat de waarde van de schepping wél
onderstreept en dat Gods Openbaring wél serieus neemt.

De inloop begint om 09.30 uur en het symposium start om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Het
symposium is verdeeld over twee zalen met een keuzeprogramma. Na een introductie volgen enkele
sprekers die in hun eigen vakgebied een presentatie geven. Deze gaan over theologie, geschiedenis,
filosofie, cultuurgeschiedenis, ecologie, medische ethiek en astronomie.

De toegangsprijs is € 7,50 (normaal tarief) of € 5,00 (studententarief). Bij de prijs is koffie/thee en een
lunchpakket inbegrepen. Aanmelden kan via www.oorsprong.info. Na aanmelding ontvang u een
instructie voor de betaling. Allen hartelijk welkom.
Meer informatie: J. W. van Meerten, jan.vanmeertenatlive.nl