Volle Evangelie

is goed nieuws

Online Bijbel Plus Pakket

ETS-studiedagen in teken van woordverkondiging

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

PERSBERICHT

Zwijndrecht, 5 november 2012

ETS-studiedagen in teken van woordverkondiging

De Evangelisch Toerusting School (ETS) organiseert dit jaar opnieuw drie landelijke studiedagen in Veenendaal. Deze studiedagen zijn een aanvulling op het huidige curriculum van de 4-jarige Bijbelcursus en bedoeld om naast veel Bijbelkennis ook cursisten op praktisch gebied toe te rusten voor een taak in de kerkelijke gemeente. Dit cursusjaar staan de studiedagen in het teken van woordverkondiging. Sprekers zijn drs. John Boekhout en ds. Ron van der Spoel.

Zaterdag 24 november: Diep in het Woord
Middels de drie studiedagen wil de ETS dit jaar cursisten en bezoekers van de studiedag toerusten in het verzorgen van een Bijbelstudie en overdenking. Op zaterdag 24 november wordt de eerste studiedag van dit cursusjaar verzorgd door drs. John Boekhout. Op deze studiedag zal Boekhout ingaan op het proces van het aandachtig (leren) lezen van Gods Woord en de te nemen stappen om tot een verantwoorde uitleg te komen van de oorspronkelijke Bijbelse boodschap. Op deze dag zal ook een vierde herziene druk worden gepresenteerd van het bekende boek ‘Verantwoord Bijbelgebruik’ van John Boekhout.

Zaterdag 9 februari 2013: Het Woord diep in ons

Op de tweede studiedag, zaterdag 9 februari, zal Boekhout ook de tweede studiedag verder ingaan op de vertaalslag van de Bijbelse boodschap naar de betekenis en toepassing ervan vandaag de dag.

Zaterdag 15 juni 2013: Preken is prachtig

Op de derde studiedag, zaterdag 15 juni, behandelt ds. Ron van der Spoel de vier stappen van het preekproces. Deze stappen heeft hij uitgewerkt in zijn boek ‘Preken is prachtig’ en is het uitgangspunt voor deze studiedag: (1) Hoe ontdek je een heldere boodschap; (2) Hoe maak je een boeiende preekopbouw; (3) Hoe kun je de preek echt doorleven/eigen maken; (4) Hoe preek je met passie.

De ETS-studiedagen vinden plaats in het kerkgebouw ‘De Goede Reede’, Vondellaan 2 in Veenendaal.
ETS-cursisten en studiepashouders van het Evangelisch College kunnen gratis aan de studiedagen deelnemen. Ook niet-cursisten zijn van harte welkom op de ETS-studiedagen. Voor hen bedragen de aanmeldingskosten per studiedag € 17,50.

Meer informatie is te vinden op de website: http://www.ets-cursus.nl/ETS-studiedagen.html .