Volle Evangelie

is goed nieuws

Online Bijbel Plus Pakket

Sterke groei aantal cursisten Evangelische Toerusting School

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

image

Zwijndrecht, 15 oktober 2010

Sterke groei aantal cursisten Evangelische Toerusting School

De Evangelische Toerusting School (ETS) is het nieuwe cursusjaar aangevangen met aanzienlijk meer cursisten dan afgelopen jaar. De afgelopen maanden ontving de ETS meer dan 450 nieuwe aanmeldingen. Het totaal aantal cursisten komt daarmee uit op ruim 1050 cursisten, verdeeld over de 44 cursusplaatsen. Ten opzichte van vorig jaar is dit een stijging van zo’n 200 cursisten.

De Evangelische Toerusting School (ETS) is een interkerkelijke Bijbelschool uitgaande van de stichting

Evangelische Bijbelscholen (EBS). Sinds 1 januari 2010 wordt de administratie en organisatie van de ETS verzorgd door de Evangelische Theologische Academie(ETA) te Zwijndrecht. De besturen van de EBS en ETA zijn verheugd over het groeiend aantal cursisten en zien hierin dat de samenwerking tussen beide scholen haar vruchten afwerpt. Er is dan ook afgelopen maanden geïnvesteerd in de ETS. Zo is er nieuw cursusmateriaal geïntroduceerd, zijn er nieuwe medewerkers en docenten aangesteld en zijn er nieuwe cursuslocaties geopend in Haarlem, Sliedrecht en Tholen. Daarnaast is er getracht de naamsbekendheid van de ETS door middel van advertenties verder uit te bouwen.

De ETS wil mensen helpen de Bijbel beter te begrijpen en te groeien in geloof. Om dit te bereiken

staat het leren lezen van de Bijbel centraal. In de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema’s, moeilijke passages en de boodschap van elk Bijbelboek.

De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken aan bod komen.

Elke maand wordt er zowel over het Oude als het Nieuwe Testament 2½ uur lesgegeven. In elke les wordt meestal één Bijbelboek behandeld, waarbij de cursisten persoonlijk betrokken worden bij de Bijbelse boodschap voor het leven van elke dag.

De ETS werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw onder de naam Brandpunt Bijbelschool (BBS) opgericht door wijlen evangelist Jan Kits sr. In de tachtiger jaren werd de BBS ondergebracht bij de eveneens door hem en door anderen opgerichte stichting Evangelische Bijbelscholen. De BBS kreeg toen de naam Evangelische Toerusting School.

Meer informatie over de opleiding, de leslocaties, e.d. zijn te vinden op de website:

www.ets-cursus.nl.