Volle Evangelie

is goed nieuws

Online Bijbel Plus Pakket

ETA start kaderopleiding in Steenwijk

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

eta-logo PERSBERICHT

Zwijndrecht, 2 september 2009

ETA start kaderopleiding in Steenwijk

De Evangelische Theologische Academie biedt voor het tweede jaar een 1-jarige kaderopleiding aan voor leidinggevenden in kerken/gemeenten. Wegens het succes van afgelopen jaar in Dordrecht, biedt de ETA komend jaar deze opleiding ook aan in Steenwijk en Zwijndrecht.

De doelstelling van de kaderopleiding is om aankomende en huidige leidinggevenden in kerken en gemeenten op praktische wijze toe te rusten voor hun bediening.

De opleiding is ontstaan vanuit de praktijk. Coördinator van de kaderopleiding drs. Erik Groeneveld: ‘Naast mijn werk als ETA-docent ben ik predikant in een middelgrote gemeente. In mijn eigen gemeente en in mijn contacten met collega-voorgangers zie ik dat kerkenraadsleden of oudsten vaak zonder begeleiding in het diepe worden gegooid, zodra ze eenmaal gekozen zijn in hun functie. Deze gemeenteleden worden dan geacht direct geestelijk en praktisch leiding te kunnen geven aan de gemeente. Vanuit mijn ETA-docentschap ontstond de gedachte om voor hen een ‘studiepakket-op-maat’ te ontwikkelen om deze mensen beter toe te rusten voor de verantwoordelijkheid die ze zijn aangegaan’.

Naast vakken die zijn gericht op het kunnen onderwijzen vanuit de Bijbel, worden in de opleiding handvatten aangereikt hoe om te gaan met pastorale en ethische dilemma’s en worden praktische vaardigheden als conflicthantering en gesprekstechnieken geoefend.

Wat de opleiding extra uniek maakt, is de samenwerking met een externe deskundige coach. Gedurende het studiejaar voert de student individuele coachingsgesprekken. Deze coach helpt iedere student individueel om haar/zijn persoonlijke doelen met betrekking tot deze opleiding scherp te krijgen en ze te realiseren. Hierbij wordt nadrukkelijk gewerkt aan de unieke (leiderschap-) bestemming van de student. Tevens stellen de coachingsgesprekken de student in staat om een maximaal leerrendement uit de opleiding te halen.

De kaderopleiding zal op zaterdag 10 oktober starten in Steenwijk. Bij voldoende deelnemers zal er op vrijdag 18 september in Zwijndrecht ook een groep starten.

Vanwege het individuele karakter van het leerjaar is er plaats voor maximaal 16 studenten. Kijk voor meer informatie op: www.eta.nl/kaderopleiding.