Volle Evangelie

is goed nieuws

Online Bijbel Plus Pakket

Zutphen

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Geest en Kracht Volle Evangelie Gemeente Zutphengeest-en-kracht

Het doel van de gemeente is:

Vermenigvuldiging door Evangelisatie en
door de training van de gelovigen tot zonen Gods.
Wij geloven in wonderen en tekenen en in een overwinnend leven
in gelijkvormigheid aan ons Voorbeeld Jezus Christus.
Daarom bidden wij met de zieken en met hen
die een oplossing zoeken voor hun noden!


Wij practizeren en ervaren Marcus 16:15-20.

Kinderdienst aanwezig.
Informatie: Sjane Rutten; tel.: 0575-524575.
Geest en Kracht: tel.: 0299-427509

samenkomsten: 's zondags 14.00 uur
Gebouw De Waaier, Dr.de Visserstraat 4, Zutphen

www.geest-en-kracht.com

Berea Zutphen

Als Bereagemeente in Zutphen willen wij boven alles Jezus Christus centraal stellen in onze samenkomst en hebben wij het verlangen om Hem te eren en te aanbidden. Als gemeente vinden we het fijn om u in ons midden te hebben en we hopen dat u zich thuis voelt. Onze samenkomsten kennen geen strakke liturgie. We willen ons laten leiden door de Heilige Geest, die de prediking van geloof bevestigt door in ons midden te werken zoals Hij dat wil. Elke zondag verloopt dan ook anders.
We komen samen elke zondagmiddag om 10.30 uur
in het Isendoorn College,
Lage Weide 1 te Warnsveld/Zutphen

www.bereazutphen.nl

Volle Evangelie kerk

samenkomsten: zondags 14 uur

de Waaier,
Zutphen

logo_zutphen_klein Evangelische Gemeente Zutphen

We komen samen in de Emmanuelkerk aan de Gerard Doustraat,
elke zondag om 9.00 uur.

www.solcon.nl/egz/
logo_bidden-zutphen
Stadsgebed
www.hartvoorzutphen.nl